Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναρτώνται τα ενταγμένα Έργα/Πράξεις που διαχειρίζεται η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

  • Ημερομηνία ενημέρωσης: 12/5/2022