Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5045283

Επεξεργασία και Διάθεση μέσω ΤΠΕ Μετεωρολογικών Δεδομένων και Προιόντων σε Επιχειρήσεις και Πολίτες

  • Ημερομηνία Ένταξης: 27/9/2019
Ανάπτυξη συστήματος μετεωρολογικών εφαρμογών και εγκατάσταση αυτόματων μετεωρολογικών συστημάτων σε όλη την επικράτεια, για την μετεωρολογική υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αποτύπωση τρεχουσών καιρικών συνθηκών, λήψη ψηφιοποιημένων πρωτογενών μετεωρολογικών δεδομένων και εν συνεχεία επεξεργασία και διάθεσή προϊόντων τους σε οικονομικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να δημιουργήσουν νέα στοχευμένα προϊόντα (υπηρεσίες κι εφαρμογές) για τους πολίτες, τους παραγωγικούς κι αναπτυξιακούς φορείς.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2021
  • Προυπολογισμός: 12.007.500,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €