Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5030898

Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

  • Ημερομηνία Ένταξης: 4/3/2019
Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις βασικές δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ήτοι τις δομές φιλοξενίας ανηλίκων, τα καταστήματα κράτησης και τις υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής, μέσα απο την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων, την τροποποίηση του μεθοδολογικού πλαισίου εργασίας και του κανονισμού λειτουργίας  στις δομές. Το έργο έχει προϋπολογισμό 361.515,28 €, ημερομηνία έναρξης την 02/12/2019 και λήξης την 05/09/2022.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2021
  • Προυπολογισμός: 361.515,28 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €