Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5030898

Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

  • Ημερομηνία Ένταξης: 4/3/2019

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις βασικές δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, ήτοι τις δομές φιλοξενίας ανηλίκων, τα καταστήματα κράτησης και τις υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής, μέσα απο την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων, την τροποποίηση του μεθοδολογικού πλαισίου εργασίας και του κανονισμού λειτουργίας  στις δομές. Ημερομηνία έναρξης της πράξης είναι η  02/12/2019 και ημερομηνία λήξης η 05/09/2022.Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 361.515,28€

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 3/11/2020
  • Προυπολογισμός: 361.515,28 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €