Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5030898

Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης

  • Ημερομηνία Ένταξης: 4/3/2019
Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις βασικές δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ήτοι τις υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής, μέσα από την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων, την τροποποίηση του μεθοδολογικού πλαισίου εργασίας και του κανονισμού λειτουργίας  στις δομές. Το έργο έχει προϋπολογισμό 283.438,98 €, ημερομηνία λήξης την 31/07/2023.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 17/8/2021
  • Προυπολογισμός: 283.438,98 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €