Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5032871

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 20/3/2019

Η Πράξη με τίτλο "ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ" και κωδ ΟΠΣ 5032871 με δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα υλοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και έρχεται να καλύψει ένα πολύ βασικό κενό που υπάρχει στην ενημέρωση με ενιαίο και έγκυρο τρόπο στους φορείς της Κυβέρνησης, μιας και όλα τα γραφεία τύπου των Υπουργείων της Κυβέρνησης λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η Πράξη θα υλοποιηθεί με τέσσερα Υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 3.445.430,11 €  και συνολικής χρονικής διάρκειας 33,97 μηνών.  


Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 30/6/2020
  • Προυπολογισμός: 4.107.450,91 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 16.058,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €