Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5032871

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 20/3/2019
Η «Πράξη Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης» θα υλοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ) της Προεδρίας της Κυβέρνησης και θα καλύψει ένα πολύ βασικό κενό που υπάρχει στην ενημέρωση της Κυβέρνησης καθώς και φορέων του δημοσίου τομέα με ενιαίο και έγκυρο τρόπο. Με το έργο αυτό θα επιτευχθεί η αναβάθμιση της ενημέρωσης των Υπουργείων (γραφεία τύπου Υπουργείων), τα οποία θα λαμβάνουν online υπηρεσίες παρακολούθησης δημοσιότητας και ενημέρωσης (αποδελτίωσης) από την ΓΓΕΕ. Το Έργο θα συμβάλει στην αποστολή της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για την υποστήριξη των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, της Προεδρίας της Κυβέρνησης και άλλων δημόσιων φορέων σε ζητήματα που αφορούν στην επικοινωνία και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της κοινής γνώμης. Τα αναμενόμενα άμεσα οφέλη του έργου περιλαμβάνουν τα παρακάτω: • Εκσυγχρονισμός λειτουργίας της ΓΓΕΕ σε πρότυπο ψηφιακό Κέντρο. • Δημιουργία Εθνικής βάσης δεδομένων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Media database) & ανοιχτών πληροφοριών σε ψηφιακά μέσα. • Αναβάθμιση της ενημέρωσης των Υπουργείων (γραφεία τύπου Υπουργείων), τα οποία θα λαμβάνουν online υπηρεσίες παρακολούθησης δημοσιότητας και ενημέρωσης (αποδελτίωσης) από την ΓΓΕΕ. Αυτό υπολογίζεται ότι θα προσφέρει εξοικονόμηση κόστους από τον κρατικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 Ευρώ/ έτος υπηρεσίες αποδελτίωσης, ανάλυσης και επικοινωνίας των Φορέων. • Εθνική Βάση Δεδομένων με καταγραφή των διαφημίσεων για καλύτερο έλεγχο και συντονισμό των επικοινωνιακών δράσεων των φορέων του Δημοσίου σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. • Αξιοποίηση και έξυπνη προσβασιμότητα στο Αρχείο Ειδήσεων Ηλεκτρονικού Τύπου του Εξωτερικού. • Έξυπνη και γρήγορη αναζήτηση πληροφοριών.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/8/2020
  • Προυπολογισμός: 5.054.394,50 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 16.058,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €