Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5034904

Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθηναίων

  • Ημερομηνία Ένταξης: 4/3/2019

Η Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση του Φυσικού Αρχείου της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθηναίων αποτελεί μονόδρομο για την εύρυθμη λειτουργία της και την παροχή ποιοτικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται αφενός μεν η ακεραιότητα και η προστασία του αρχείου από φυσικές καταστροφές, αφετέρου δε η ευχρηστία της πρόσβασης στο περιεχόμενο του Αρχείου.
Με την ολοκλήρωση της Ψηφιοποίησης του Αρχείου και των υπηρεσιών φύλαξης και ανάκτησης που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου, θα είναι δυνατή η εύχρηστη αναζήτηση οικοδομικών αδειών και η πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και η ανάκληση οποιουδήποτε φυσικού φακέλου.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται στα 2.497.495,2 ευρώ με ημερομηνία έναρξης της πράξης την 1/4/2019 κι ημερομηνία λήξης της πράξης την 31/12/2020.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 3/11/2020
  • Προυπολογισμός: 2.497.495,20 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €