Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5045164

Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών ΣΕΦΔ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 28/6/2019

Η ΕΕΤΤ, με την υλοποίηση του έργου, αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου Συστήματος Εποπτείας του Φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιείται για τις Δορυφορικές Υπηρεσίες (ΣΕΦΔ) το οποίο αφενός θα έχει την δυνατότητα εντοπισμού της θέσης πομπών (νόμιμων ή μη καθώς και αυτών που προκαλούν παρεμβολές) – ακόμα και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, και αφετέρου θα υποστηρίζει την ΕΕΤΤ στο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, των δημοσίων φορέων, και των πολιτών-καταναλωτών και παράλληλα θα υποστηρίζει τη διεθνή συνεργασία της σε θέματα υπηρεσιών διαστήματος. Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο Αναλυτική παρουσίαση Τμημάτων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2021
  • Προυπολογισμός: 3.750.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €