Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5007911

Δράσεις αναβάθμισης λειτουργιών της ΓΓΒ στον τομέα εποπτείας της αγοράς

  • Ημερομηνία Ένταξης: 9/8/2017
Το έργο στοχεύει στην αναμόρφωση του συστήματος εποπτείας και ελέγχου της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ). Για το σκοπό αυτό θα υλοποιηθούν 3 βασικές Δράσεις ως ακολούθως: Δράση 1: Μελέτη για την αναμόρφωση και θεσμοθέτηση ενός ενιαίου αποκεντρωμένου συστήματος εποπτείας αγοράς. Δράση 2: Μελέτη ανάπτυξης μεθοδολογίας ελέγχου βιομηχανικών προϊόντων (Risk assessment). Δράση 3: Δημιουργία ηλεκτρονικού εθνικού σημείου επαφής δομικών προϊόντων Ωφελούμενοι του έργου θα είναι επαγγελματίες και επιχειρήσεις (κυρίως κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς), καταναλωτές, λοιποί ενδιαφερόμενοι. Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 5 μήνες.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2021
  • Προυπολογισμός: 183.520,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 126.480,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 9.300,00 €