Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5007911

Δράσεις αναβάθμισης λειτουργιών της ΓΓΒ στον τομέα εποπτείας της αγοράς

  • Ημερομηνία Ένταξης: 9/8/2017

Οι επιλεγμένες δράσεις συνιστούν τομεακές υποχρεώσεις της ΓΓΒ και απορρέουν από διατάξεις εθνικής νομοθεσίας [νόμοι 4072/2012, 4336/2015, 4512/2018 ] και διεθνείς κανονισμούς, οδηγίες και συνεργασίες [Regulations 764/2008/EE, 765/2008/EE, RAPEX, ICSMS, κλπ].

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/8/2020
  • Προυπολογισμός: 183.520,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 67.580,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 9.300,00 €