Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5008008

Αναβάθμιση λειτουργιών υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

  • Ημερομηνία Ένταξης: 29/9/2017

Στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.», το Υπουργείο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των δύο εμπλεκόμενων Γενικών Διευθύνσεων του, θα υλοποιήσει παρεμβάσεις ανασχεδιασμού, τυποποίησης και αναβάθμισης της ποιότητας υπηρεσιών τους. Η υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων θα συμβάλλει στην αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις που σχετίζονται με την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της διευκόλυνσης της μετάβασης στο Νέο Παραγωγικό Πρότυπο. 

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 3/11/2020
  • Προυπολογισμός: 250.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 16.740,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 16.740,00 €