Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5037962

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία Β' Φάση

  • Ημερομηνία Ένταξης: 3/4/2019

Το έργο «ΟΣΔΔΥ-ΠΠ - Φάση Β΄» αφορά στην εξάπλωση στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες όλης της χώρας του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία» (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ).Βασικοί στόχοι του Έργου είναι η εισαγωγή ομογενοποιημένου πληροφοριακού περιβάλλοντος για τα ελληνικά δικαστήρια που είναι επιφορτισμένα με τις ποινικές και αστικές υποθέσεις, η οποία θα αναβαθμίσει την ποιότητα και την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων διαλειτουργικότητας με τα συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου. Η ημερομηνία έναρξης της πράξης είναι η 02/12/2019 και η διάρκεια υλοποίησης είναι 36 μήνες για το φυσικό αντικείμενο και 6 μήνες επιπλέον για την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου . Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό   20.833.884,42 €.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/8/2020
  • Προυπολογισμός: 20.833.884,42 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €