Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5049423

Εκσυγχρονισμός λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπ Εξωτερικών μέσω βελτίωσης επέκτασης των υποδομών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων του ΥΠΕΞ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 27/2/2020

Η  Πράξη στοχεύει  στον εκσυγχρονισμό λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπ. Εξωτερικών μέσω βελτίωσης  μέσω της επέκτασης των υποδομών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του ΥΠΕΞ. Αποσκοπεί να αποτελέσει την ενοποιημένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων σε όλες τις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ, ενσωματώνοντας τις τελευταίες διαθέσιμες τεχνολογίες και κάνοντας χρήση της δικτυακής υποδομής του Διεθνούς Δικτύου NET-VIS του ΥΠΕΞ που συνδέει με ασφάλεια και εγγυημένο επίπεδο απόδοσης, όλες τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας (141 κόμβους σε 85 χώρες παγκοσμίως) και της Περιφερειακής Υπηρεσίας, με την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ. Τέλος, με τον εκσυγχρονισμού του ΣΗΔΕ αναμένεται να βελτιωθεί εν γένει η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις οργανικές μονάδες του ΥΠΕΞ (ΚΥ και ΑΕΥ) προς πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. 


Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/8/2020
  • Προυπολογισμός: 2.660.800,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €