Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5045283

Επεξεργασία και Διάθεση μέσω ΤΠΕ Μετεωρολογικών Δεδομένων και Προιόντων σε Επιχειρήσεις και Πολίτες

  • Ημερομηνία Ένταξης: 27/9/2019
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη συστήματος μετεωρολογικών εφαρμογών για την μετεωρολογική υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την εγκατάσταση αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, την παραγωγή και διάθεση πρωτογενών δεδομένων ή προϊόντων και προγνώσεων καιρού προς κάθε ενδιαφερόμενο με την χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου θα είναι: - Η δυνατότητα άμεσης τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης ιδιωτών και επιχειρήσεων με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). - Η αποτύπωση των τρεχουσών καιρικών συνθηκών και προγνώσεων. - Η λήψη ψηφιοποιημένων πρωτογενών μετεωρολογικών δεδομένων και εν συνεχεία η επεξεργασία και διάθεσή τους σε οικονομικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να δημιουργήσουν νέα στοχευμένα προϊόντα (υπηρεσίες κι εφαρμογές) για τους πολίτες, τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς φορείς.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 12.007.500,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 11.943.853,60 €
  • Ποσό Πληρωμών: 3.852.856,00 €