Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5032871

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 20/3/2019
Το παρόν έργο εντάσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα και αφορά στην δημιουργία ενός πρότυπου Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης (ΨΚΕ) για την πρώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το ΨΚΕ θα υλοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) και έρχεται να καλύψει ένα πολύ βασικό κενό που υπάρχει στην ενημέρωση με ενιαίο και έγκυρο τρόπο στους φορείς της Κυβέρνησης, καθότι όλα τα γραφεία τύπου των Υπουργείων λειτουργούν υπό την εποπτεία της ΓΓΕΕ. Το έργο χωρίζεται στις εξής βασικές ενότητες: - Κεντρικός εξοπλισμός ΨΚΕ (εξυπηρετητές εφαρμογών, αποθηκευτικοί χώροι δεδομένων, θέσεις εργασίας χρηστών κλπ). - Σύστημα συλλογής και ψηφιακής καταγραφής και αποδελτίωσης ΜΜΕ (τύπος, ηλεκτρονικά μέσα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα). - Πλατφόρμα διαχείρισης χρηστών και περιεχομένου. - Εφαρμογές διανομής δημοσιότητας στην Κυβέρνηση. - Σύστημα συλλογής και ταξινόμησης Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών διαφημίσεων. - Υπηρεσίες συλλογής, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου. - Υπηρεσίες αποδελτίωσης Ελλάδος και Εξωτερικού. - Υπηρεσίες δημοσιογραφικής ανάλυσης περιεχομένου. - Δημοσιότητα έργου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 3.445.430,11 €  και χρονική διάρκεια υλοποίησης περίπου 34 μήνες.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 5.054.394,50 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 5.010.617,33 €
  • Ποσό Πληρωμών: 1.224.419,13 €