Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5034904

Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθηναίων

  • Ημερομηνία Ένταξης: 4/3/2019
Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση του φυσικού αρχείου της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθηναίων. Η υλοποίησή του αποτελεί μονόδρομο για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης και την παροχή ποιοτικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται αφενός μεν η ακεραιότητα και η προστασία του αρχείου από φυσικές καταστροφές, αφετέρου δε η ευχρηστία της πρόσβασης στο περιεχόμενο του Αρχείου. Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του Αρχείου και των υπηρεσιών φύλαξης και ανάκτησης που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου, θα είναι δυνατή η εύχρηστη αναζήτηση οικοδομικών αδειών και η πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο υλικό, καθώς και η ανάκληση οποιουδήποτε φυσικού φακέλου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 2.497.495,20 ευρώ, ημερομηνία έναρξης την 01/04/2019 και ημερομηνία λήξης την 31/12/2020.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 2.497.495,20 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €