Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5043170

Εθνική Ηλεκτρονική Πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα

  • Ημερομηνία Ένταξης: 20/6/2019
Το έργο αφορά στη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος και διαδικτυακής πύλης εξαγωγών, η οποία αναμένεται: i. Να αποτελέσει «κέντρο γνώσης», το οποίο θα περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων που θα παρέχουν πληροφορίες για κάθε πτυχή που έμμεσα ή άμεσα επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της εξαγωγικής πολιτικής. ii. Να αξιοποιήσει τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονων εργαλείων για τη διαχείριση, παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων με στόχο τη διευκόλυνση της έγκαιρης, έγκυρης και αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων. iii. Να αποτελέσει πύλη ενημέρωσης για την επιχειρηματική κοινότητα με τρόπο διαδραστικό και με δυνατότητα χρήσης πολυμέσων, για θέματα που φορούν κυρίως στις εξαγωγικές διαδικασίες, αλλά και την προετοιμασία συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 556.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €