Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5037962

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία Β' Φάση

  • Ημερομηνία Ένταξης: 3/4/2019
Το έργο αφορά στην εγκατάσταση στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της χώρας του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία» (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ). Βασικοί στόχοι του έργου είναι: α) Η εισαγωγή ενός ομογενοποιημένου πληροφοριακού περιβάλλοντος για όλα τα Ελληνικά δικαστήρια που είναι επιφορτισμένα με τις ποινικές και αστικές υποθέσεις, το οποίο θα αναβαθμίσει την ποιότητα και την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. β) Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων διαλειτουργικότητας με τα συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 20.833.884,42 €, ημερομηνία έναρξης την 02/12/2019 και διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 1/7/2021
  • Προυπολογισμός: 20.833.884,42 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €