Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5033070

WiFi4GR Ανάπτυξη Δημόσιων Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο

  • Ημερομηνία Ένταξης: 20/1/2020
Η δράση αποτελεί συμπληρωματική δράση της αντίστοιχης δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο WiFi4EU με την οποία παρέχεται δωρεάν σύνδεση WiFi σε πολίτες και επισκέπτες σε δημόσιου χώρους δήμων της Ε.Ε. και έχει σκοπό να καλύψει τους δήμους οι οποίοι δεν θα ενταχθούν στο έργο της Ε.Ε. ή/και να καλύψει επιπλέον σημεία ασύρματης πρόσβασης των δήμων που θα ενταχθούν στο WiFi4EU. Η δράση αποσκοπεί  στην  παροχή της δυνατότητας στους πολίτες για ασύρματη δωρεάν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο με τεχνολογία WiFi σε δημόσια σημεία ανά την επικράτεια. Τα σημεία θα επιλεγούν με βασικό κριτήριο τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής/τουριστικής δραστηριότητας μιας περιοχής.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 15.333.200,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €