Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5045263

Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  • Ημερομηνία Ένταξης: 14/2/2020
Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα από τα 3 ανώτατα Δικαστήρια της χώρας και, συγχρόνως, η ανώτατη Eθνική Αρχή Ελέγχου της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Έχει περιφερειακή συγκρότηση και αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ), 35 περιφερειακές υπηρεσίες (ΠΥ) εντός του Νομού Αττικής και 57 ΠΥ εκτός του Νομού Αττικής στις έδρες των Νομών, στις οποίες έχουν κατανεμηθεί 1.084 οργανικές θέσεις Δικαστικών υπαλλήλων. Το πολύπλοκο έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναμένεται να αναβαθμισθεί σημαντικά με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Προς τον σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες: • Αναβάθμιση των κεντρικών πληροφοριακών υποδομών και του πανελλαδικού δικτύου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, • Εκσυγχρονισμός της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες για την πιο αποδοτική και στοχευμένη αναζήτηση στην ψηφιακή τράπεζα της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. • Αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και εργαλείων για τους κάθε μορφής ελέγχους, με τρόπο που να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις. • Εισαγωγή νέων πρακτικών και εργαλείων αυτοματοποίησης της ροής εργασίας (πχ. μητρώα, εφαρμογές Intranet, διοικητική πληροφόρηση) καθώς και σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων προστασίας/ασφάλειας από Κυβερνοεπιθέσεις. • Διϋπηρεσιακή σύνδεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με άλλους φορείς του δημοσίου για την άντληση/ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 4.325.090,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 4.142.688,57 €
  • Ποσό Πληρωμών: 980.834,81 €