Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5045584

Διαχείριση Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων Παιγνίων και Παρόχων Υπηρεσιών Παιγνίων Εποπτεία και Έλεγχος Παιγνίων Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες G2x

  • Ημερομηνία Ένταξης: 5/3/2020
Το έργο αφορά στη δημιουργία της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής για την υποστήριξη των διαδικασιών αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων παιγνίων και παρόχων υπηρεσιών παιγνίων, αλλά και της εποπτείας και ελέγχου της αγοράς παιγνίων στην ελληνική επικράτεια, από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Ειδικότερα, μέσω του έργου προτείνεται η επέκταση και ολοκλήρωση της υφιστάμενης υποδομής της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ώστε σε πρώτο επίπεδο να καλυφθούν οι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της, για αναγνώριση και ενσωμάτωση νέων τομέων τυχερών παιγνίων στη χώρα και σε δεύτερο επίπεδο να είναι δυνατή η πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη παροχή υπηρεσιών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων προς τις επιχειρήσεις, το δημόσιο και τους πολίτες. Βασική επιδίωξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά των τυχερών παιγνίων σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι να μπορεί να αντιδρά ευέλικτα και γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς, αναγνωρίζοντας τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις στην αγορά των τυχερών παιγνίων και να προσαρμόζεται γρήγορα στις απαιτήσεις τους, όπως προϋποθέτει ο θεσμικός της ρόλος. Συγκεκριμένα με τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, σε επίπεδο λειτουργικότητας:απλουστεύεται η διαδικασία των αιτήσεων πιστοποίησης προς όφελος των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων,ηλεκτρονικοποιείται πλήρως η διαδικασία των πιστοποιήσεων, χωρίς τη διακίνηση έντυπων δικαιολογητικών, μεταξύ επιχειρήσεων- φυσικών προσώπων και της Ε.Ε.Ε.Π., αλλά και με πλήρη υποστήριξη ηλεκτρονικών πληρωμών στις περιπτώσεις που απαιτείται,αξιοποιείται η ψηφιακή υπογραφή που διαθέτουν τα στελέχη της Ε.Ε.Ε.Π. στην κατεύθυνση της πλήρους ηλεκτρονικοποίησης της διαδικασίας των πιστοποιήσεων και της έκδοσης ηλεκτρονικών αποφάσεων με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής και τέλος, επιταχύνεται ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτήσεων πιστοποίησης, μέσω διασυνδέσεων που πραγματοποιούνται με τρίτα συστήματα.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 544.657,45 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 544.657,45 €
  • Ποσό Πληρωμών: 250.281,46 €