Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5049423

Εκσυγχρονισμός λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπ Εξωτερικών μέσω βελτίωσης επέκτασης των υποδομών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων του ΥΠΕΞ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 27/2/2020
Το έργο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) μέσω της βελτίωσης και της επέκτασης των υποδομών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του ΥΠΕΞ. Ειδικότερα, το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενοποιημένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων σε όλες τις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ, ενσωματώνοντας τις τελευταίες διαθέσιμες τεχνολογίες και κάνοντας χρήση της δικτυακής υποδομής του Διεθνούς Δικτύου NET-VIS του ΥΠΕΞ, που συνδέει με ασφάλεια και εγγυημένο επίπεδο απόδοσης όλες τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας (141 κόμβους σε 85 χώρες παγκοσμίως) και της Περιφερειακής Υπηρεσίας, με την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ. Με τον εκσυγχρονισμό του ΣΗΔΕ αναμένεται να βελτιωθεί εν γένει η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις οργανικές μονάδες του ΥΠΕΞ (Κεντρική Υπηρεσία και Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας) προς πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και προς άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 3.172.800,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €