Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5032850

Δημιουργία εθνικού πλαισίου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην οπτικοακουστική παραγωγή

  • Ημερομηνία Ένταξης: 26/10/2018
Με το έργο αυτό, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) αποκτά ένα βασικό επιχειρησιακό εργαλείο για την εκπλήρωσή της αποστολής του: την πλήρη τυποποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των εξωτερικών δραστηριοτήτων οπτικοακουστικών επιχειρήσεων στη χώρα, δηλαδή ενός είδους δραστηριοτήτων με εξαιρετική οικονομική αποδοτικότητα για τη χώρα, που επί δεκαετίες παραμένουν πρακτικά ανεκμετάλλευτες εξαιτίας του αυστηρού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που τις διέπει. Το ΕΚΟΜΕ, με πλήρη σεβασμό στο υφιστάμενο αυτό πλαίσιο, αποκτά τη δυνατότητα να διευκολύνει ουσιωδώς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προκειμένου να δραστηριοποιηθούν αποδοτικά, χωρίς οι κανόνες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού κάλους της χώρας να αποτελούν εμπόδιο για τη δραστηριότητά τους, ενώ ταυτόχρονα τηρούνται απαρέγκλιτα. Επιπλέον, μέσω του έργου, το ΕΚΟΜΕ καθίσταται ώριμο για την ανάπτυξη του μηχανισμού του ώστε να καλύπτει με την άμεση και επιτόπια παρουσία του όλη τη χώρα, αναλαμβάνοντας πρακτικά σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αδειοδότησης εξωτερικών γυρισμάτων των οπτικοακουστικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, για τη διασφάλιση της ευρύτερης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, θα επιδιωχθεί η ευρύτερη δυνατή συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως για παράδειγμα, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι κ.α.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 1.248.161,60 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 624.330,08 €
  • Ποσό Πληρωμών: 145.350,08 €