Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης ΠΨηΜετ 2021-2027

Δημοσιεύεται το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης (έκδοση 1) του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός (ΠΨηΜετ) 2021-2027

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 αποτελεί έγγραφο, το οποίο θα συνοδεύει το Πρόγραμμα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Είναι ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο, ενώ θέτει τον χρονοπρογραμματισμό για την αξιολόγηση της εφαρμογής του, θα υπόκειται στις απαιτούμενες αναθεωρήσεις, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει και να ενισχύει τη λογική της παρέμβασης του Προγράμματος, η οποία αποτελεί και τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η αιτιολόγηση των αξιολογήσεων που επιλέγεται να πραγματοποιηθούν.

Φωτογραφία από Gerd Altmann από το Pixabay

Σχετικές δημοσιεύσεις