Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο “ATHENAEUM INTERCONTINENTAL” (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93)

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93), θα πραγματοποιηθεί η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ώρα προσέλευσης 9:30 π.μ.).

Παρακαλούμε όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να συμμετάσχουν στις εργασίες της.

Σας επισυνάπτεται το σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης. Το υλικό του φακέλου της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (https://www.digitalplan.gov.gr) και στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ» (https://ep.espa.gr/) , οι οποίες θα ενημερώνονται σταδιακά με νέα /συμπληρωματικά στοιχεία έως την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής δε θα διατίθεται υλικό σε έντυπη μορφή.

Παρακολούθηση της συνεδρίασης μέσω zoom:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpcuqtrTgrHNaIEWJRoD66ValAgc92JyGm

Παρακολούθηση της συνεδρίασης μέσω Youtube:
https://www.youtube.com/live/tki-UTN5NOk?feature=shared

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.


Σχετικές δημοσιεύσεις