Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης

Με το νόμο 4563/2018 που δημοσιεύθηκε στο 169/Α/20-9-2018, εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη 3.500 περιοχών της χώρας

Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

Με το νόμο 4563/2018 που δημοσιεύθηκε στο 169/Α/20-9-2018, εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη 3.500 περιοχών της χώρας που έως σήμερα δεν είχαν σήμα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών και ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η δράση αφορά 3.500 «λευκές περιοχές» σε όλη την Ελλάδα, οι κάτοικοι των οποίων (164.000 νοικοκυριά) θα προμηθευτούν κουπόνι των 110 ευρώ, που θα εξαργυρώνουν στον πάροχο της επιλογής τους για την απόκτηση εξοπλισμού που θα τους εξασφαλίσει πρόσβαση στους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας. Επιχορήγηση δικαιούχου Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται με δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων.

Η δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων:

α) Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν δέκα (110) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., ανά δικαιούχο νοικοκυριό,
β) χορηγείται εφάπαξ σε κάθε δικαιούχο νοικοκυριό,
γ) χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από το δικαιούχο νοικοκυριό,
δ) παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει δωρεάν τις υπηρεσίες πρόσβασης.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 23 εκατ. ευρώ.

Οι περιοχές που ωφελούνται.

Ο κατάλογος των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης που αποτελεί το Παράρτημα του νόμου, αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α΄ Μέρος αναφέρονται οι περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης που εντάσσονται άμεσα στο έργο και δύνανται να επιχορηγηθούν με την έναρξη της υλοποίησής του, ενώ στο Β’ μέρος εντάσσονται εκείνες που δύνανται να υπαχθούν σε αυτό μετά από την κατάθεση Βεβαίωσης – Υπεύθυνης Δήλωσης του οικείου Δήμου προς τη ΓΓΤΤ και κατόπιν διενέργειας σχετικού ελέγχου της ΕΕΤΤ σε αυτούς. Επισημαίνεται ότι στο Β΄ μέρος του καταλόγου εντάσσονται οι οικισμοί, για τους οποίους δεν υπήρξε σύμφωνο αποτέλεσμα μεταξύ των μετρήσεων της ΕΕΤΤ και των θεωρητικών προβλέψεων της προαναφερθείσας μελέτης και γενικώς χρήζουν περαιτέρω ενεργειών αποτύπωσης κάλυψης.

Οι περιοχές που εντάσσονται στη δράση «Καθολική Τηλεοπτική Κάλυψη» φιλοξενούνται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.digitalplan.gr/satv-coverage/

Επισκεφθείτε το e-nomothesia.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις