Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Super Fast Broadband - SFBB)

ΠΑΑ

Ενίσχυση της δυνατότητας όλων των πολιτών για την απόκτηση υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων από 100 Mbps έως 1 Gbps.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥπΨηΠΤΕ) και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) υλοποιούν με σταθερά βήματα την πολιτική επιλογή της μετάβασης της χώρας από την «εποχή του χαλκού» στην εποχή της οπτικής ίνας και των υπερυψηλών ταχυτήτων, υλοποιώντας το εγκεκριμένο (τον Σεπτέμβριο 2015) Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο.

Την 1η Ιουνίου 2018 ξεκίνησε η πρώτη Δράση του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, το «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας» SuperFast Broadband. Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της δυνατότητας όλων των πολιτών για την απόκτηση υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων από 100 Mbps έως 1 Gbps, στις περιοχές όπου υπάρχουν ή αναπτύσσονται με ιδιωτικές επενδύσεις σχετικές υποδομές, ανοιχτές προς όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους. Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησής του, ανάλογα με τη ζήτηση.

Οι πολίτες μπορούν, μέσω του ιστότοπου της Δράσης https://www.sfbb.gr/ να ενημερώνονται άμεσα για την παροχή SFBB υπηρεσιών στη διεύθυνσή τους, στο διάστημα διάρκειας της Δράσης. Ο ιστότοπος της Δράσης SFBB θα ενημερώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς με τις περιοχές διαθεσιμότητας που προκύπτουν από την ανάπτυξη των ιδιωτικών δικτύων των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων.

Στις 26 Ιουνίου 2018, θα είναι διαθέσιμες οι πρώτες προσφορές των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, τις οποίες θα μπορούν να επιλέγουν οι πολίτες για την απόκτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας.

Οι πολίτες θα μπορούν να εκδίδουν το κουπόνι SFBB με χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISNET, και να εξαργυρώνουν το κουπόνι τους στον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο που επιλέγουν, για την προσφορά (πακέτο) που επιθυμούν. Το κουπόνι SFBB έχει συνολική οικονομική αξία 360 €, για 24 μήνες, και καλύπτει τις ακόλουθες παροχές:

Διαδικτυακή σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας – 13 ευρώ τον μήνα για διάστημα 24 μηνών

Εφάπαξ κόστος σύνδεσης - 48 ευρώ

Η επιδότηση αφορά σε λιανική υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών οποιασδήποτε μορφής (1-, 2-, 3- ή 4-play) η οποία θα περιλαμβάνει:

Τον απαραίτητο τερματικό εξοπλισμό (modem/router) για τη λειτουργία της,

Πρόσβαση στο Internet με πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1Gbps

Η Δράση SFBB υλοποιείται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Φορέας υποστήριξης λειτουργίας της Δράσης είναι το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ).

Με τις υπηρεσίας SFBB εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν διαδικτυακή πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες περίπου 150.000 πολίτες. Η Δράση αναμένεται να δημιουργήσει την κρίσιμη μάζα χρηστών για την υιοθέτηση και επέκταση ευρυζωνικών υπηρεσιών νέας γενιάς στην Ελλάδα, ξεκολλώντας τη χώρα από την τελευταία θέση (28η) στην κατάταξη των χωρών της Ε.Ε. στη χρήση δικτύων επικοινωνιών υπερυψηλής ταχύτητας από νοικοκυριά (0,01% των νοικοκυριών)

Η Δράση SFBB εντάσσεται σε ένα σύνολο έργων του ΥπΨηΠΤΕ τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στη σύγκλιση και εναρμόνιση της χώρας με την Digital Agenda for Europe – DAE 2020 της ΕΕ, αλλά και το Σχέδιο GigabitSociety 2025 το οποίο θέτει φιλόδοξους στόχους συνδεσιμότητας (ταχύτητες της τάξης του 1Gbps, έναντι 100Mbps που προέβλεπαν οι στόχοι του 2020) και ανάπτυξη δικτύων 5G.

Καθεστώς ενίσχυσης: SA.49935 (2018/N) - Greece – Superfast Broadband (SFBB) Project & SA.56599 (2020/N) – Greece - Modification of the Superfast Broadband (SFBB) Project.

Σχετικές δημοσιεύσεις