Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5007911

Δράσεις αναβάθμισης λειτουργιών της ΓΓΒ στον τομέα εποπτείας της αγοράς

  • Ημερομηνία Ένταξης: 9/8/2017
Το έργο στοχεύει στην αναμόρφωση του συστήματος εποπτείας και ελέγχου της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ). Για το σκοπό αυτό θα υλοποιηθούν 4 βασικές Δράσεις ως ακολούθως: Δράση 1: Μελέτη για την αναμόρφωση και θεσμοθέτηση ενός ενιαίου αποκεντρωμένου συστήματος εποπτείας αγοράς. Δράση 2: Μελέτη ανάπτυξης μεθοδολογίας ελέγχου βιομηχανικών προϊόντων (Risk assessment). Δράση 3: Δημιουργία ηλεκτρονικού εθνικού σημείου επαφής δομικών προϊόντων. Δράση 4 : Μελέτη για τις εργαστηριακές υποδομές στον ελλαδικό χώρο σε σχέση με τη δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακών δοκιμών στο πλαίσιο εποπτείας αγοράς βιομηχανικών προϊόντων. Ωφελούμενοι του έργου θα είναι επαγγελματίες και επιχειρήσεις (κυρίως κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς), καταναλωτές, λοιποί ενδιαφερόμενοι.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 183.520,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 163.680,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 163.680,00 €