Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 6000759

Οργάνωση Εκδηλώσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 11/5/2023
Η πράξη αφορά στην οργάνωση εκδηλώσεων όπως των επιτροπών παρακολούθησης καθώς και άλλων εκδηλώσεων που είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 20212027

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 13/3/2024
  • Προυπολογισμός: 400.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 25.795,80 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €