Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναρτώνται τα ενταγμένα Έργα που διαχειρίζεται η ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-2020

  • Ημερομηνία ενημέρωσης: 15/11/2023